บพ. กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน article

ฝ่ายสระว่ายน้ำสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 12 - 23  มีนาคม 2555  มีเยาวชนชาย - หญิง อาุยุระหว่าง 5 - 12 ปี ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม   ซึ่ง กิจกรรมที่จัดให้แก่เยาวชนที่เ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ  งานศิลปะประดิษฐ์  การทำขนม  การออกกำลังกาย และการฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นในท่าพื้นฐาน  และจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่  

ไปไหว้พระกันนะคะ

                

 

                                                             

                            

               
Welcome to GGAT.
Copyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)