บพ. กิจกรรมอบรมหัวหน้าหมวด บพ. ประจำปี 2555
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
กิจกรรมอบรมหัวหน้าหมวด บพ.ประจำปี 2555 article

                       ฝ่ายการฝึก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นนกน้อย - นกสีฟ้า , รุ่นกลาง - รุ่นใหญ่  ประจำปี 2555  มีคณะครู เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 34 คน  จากโรงเรียนต่าง ๆ  ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วดี  เขียวอุไร  นายกสมาคมฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

 

 

   

 
ข่าวสมาคม
Copyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)