บพ. Contact Us
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
Contact Us
 
  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(ศูนย์ฝึกภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่)
 
เลขที่  189/3  ถนนช้างคลาน  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50101
โทรศัพท์  0 5327 4125, 0 5327 5995     โทรสาร  0 5327 4125
www.ggatchiangmai.com                 E-Mail : ggatchiangmai@yahoo.com

  
The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand
Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen
 (Northern Training Center, Chiang Mai)

189/3  Chang Klan Road, Chang Klan, Muang Chiang Mai, Chiang Mai, THAILAND  50101
Telephone  +66 5327 4125, +66 5327 5995      Fax  +66 5327 4125
www.ggatchiangmai.com                 E-Mail : ggatchiangmai@yahoo.com

 Copyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)