บพ. โครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
โครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ article

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมเยาวสตรี "การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประจำปี 2555  ระหว่างวันที่ 1 - 30  เมษายน  2555  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวสตรี เน้นทักษะวิชาชีพ และแนวความคิดให้รู้จักอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข เรียนรู้ทักษะด้านวิชาชีพ  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก  สุขภาพอนามัย  การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์  การเกษตร เน้นให้ปรับใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างพอเพียง  และภูมิใจในถิ่นเกิด เพื่อป้องกันปัญหาการออกมาทำงานที่ไม่เหมาะสม และเป็นกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาสังคมในภายหลัง

และได้รับเีกียรติจาก Mrs.Eileen A. Smith ผู้ฝีกจาก สหราชอาณาจักร เป็นวิทยากร สอนกิจกรรมพิเศษ

 

         

 

          

 
ข่าวกิจกรรม

โครงการเรารักกีฬาว่ายน้ำ สร้างเสริมสุขภาพเยาวชน articleCopyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)