บพ. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

ผู้หญิงที่เก่ง  ดี  และมีประโยชน์ต่อสังคม

 

  พันธกิจ ( Mission ) 

ทำให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุดในการเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมCopyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)